Privacy Policy

Hoe wij met je informatie omgaan

Op prohockey.nl kunt u veilig shoppen en betalen. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden en u kunt online veilig en vertrouwd afrekenen. Lees hier alles over onze privacy policy.

Deze privacy policy ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens via de website prohockey.nl en de subdomeinen van deze website.

Prohockey.nl is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:

prohockey.nl
Lage der A 11-A
9718 BJ Groningen
Tel: 050-2112782
Mail: info@prohockey.nl

Algemeen

Prohockey.nl gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening nog aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van data als op het gebied van compliance met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van de website

In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij verwerken voor statistische doeleinden (met Google Analytics) via welke website u op prohockey.nl bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website.

Wij verzamelen bovengenoemde gegevens zodat wij de inhoud van de website optimaal af kunnen stemmen aan de wensen en behoeftes van de gebruikers van onze website. De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik.

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Onder meer vanaf het moment dat u gebruik maakt van ons contactformulier of vanaf het moment dat u uw gegevens invult bij het plaatsen van een bestelling of review op een product.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De door u ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u in onze webshop een product koopt, vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens mee te delen. Wij verzamelen enkel de volgende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor de afhandeling van uw bestelling:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
E-mailadres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Uw betalingsgegevens
En eventuele opmerkingen bij plaatsing van een bestelling

U mag ons altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen.

Hoe worden de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens beveiligd?

Prohockey.nl heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Prohockey.nl ontvangt uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of doorgeven aan derden.

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij prohockey.nl verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

Het is mogelijk om bij prohockey.nl een verzoek tot inzage, het corrigeren of verwijderen van uw verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Ook als u van mening bent dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Stuur in bovenstaande gevallen een e-mail naar info@prohockey.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt prohockey.nl een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt.

Afsluitende opmerking

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Prohockey.nl kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen.